Brydż

1 NT

1BA otwieramy z ręka zawierajaca od 16-18 PC, ze skladem zrównoważonym (bez singletona lub renonsu), i zatrzymaniem w co najmniej 3 kolorach. Nie wolno licytować 1BA z dubeltonem slabszym niż Dx.

Odpowiedzi na 1 NT Tłumaczenie
pas 0-7 pkt, bez 5-cio kartowego koloru
2 trefl Stayman-Partnerze mam starszą czwórkę 7-10pkt. pokaż swoją.
2 pik, karo, kier, 3 trefl Texas-Mam pięciokatrtowy kolor starszy, lub sześciokartowy kolor młodszy. my kładziemy o jeden stopień wyrzej automatycznie np. na 2 karo kładziemy 2 kier.
2 NT 7 - 9 pkt, ręka zrównoważona
3 NT 9 - 11 pkt, ręka zrownóważona


autor: Piotr Pyrak